SPECJALIZACJA PRAWO HANDLOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną ukierunkowaną na kompleksowe wsparcie prawne przed-siębiorców niezależnie od ich formy prawnej, przedmiotu działalności, czy też siedziby. Działamy przede wszystkim na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. Jednakże odległość nie ma dla nas większego znaczenia, albowiem pomagamy spółkom na terenie całej Polski.

Prawo cywilne

PRAWO CYWILNE

Uzyskaj praktyczną poradę. Doradzamy w Twoich aktywnościach związanych z szeroko pojmowanym prawem cywilnym. Udzielimy Ci pomocy pamiętając o celu, który chcesz osiągnąć. Opracowując rozwiązanie Twojego problemu, w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego, dokonujemy oceny prawnej i przedstawiamy możliwe sposoby dalszego działania.

Windykacja należności

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Dochodzenie wierzytelności. Pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu zapłaty od kontrahentów. Prowadzimy postępowania mające na celu odzyskanie należności od dłużników i skuteczne zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy. Wspólnie ustalamy ścieżki postępowania przeciwko dłużnikom - od prób polubownego rozwiązania sporu, przez etap sądowy, aż po ewentualne postępowanie egzekucyjne.

Prawo handlowe

PRAWO HANDLOWE

Planuj i organizuj swoją działalność. Działamy na każdym etapie funkcjonowania Spółek. Jesteśmy obecni na etapie ich zakładania jak i przekształcania, koordynujemy ich rozwój i aktualną organizację, aż do ich ewentualnego zamknięcia. Przygotowujemy akty wewnętrzne w postaci projektów uchwał, regulaminów, statutów czy zarządzeń. Udzielamy pomocy w postępowaniach rejestrowych.

Prawo pracy

PRAWO PRACY

Twórz swój zespół. Opracujemy umowy o pracę, stworzymy umowy o zakazie konkurencji oraz kontrakty menedżerskie. Analizujemy regulaminy pracy czy też wynagradzania. Pomożemy w sporach pracowniczych.

Obsługa przedsiębiorstw

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Obsługa prawna małych i średnich przedsiębiorstw. Zajmujemy się bieżąca stałą obsługą prawną przedsiębiorców. Zapewniamy bezpieczeństwo i stabilność, a także pozwalamy skupić się na rozwijaniu działalności gospodarczej.

Prawo karne

PRAWO KARNE

Ochrona interesów przedsiębiorców. Bronimy i doradzamy oskarżonym i pokrzywdzonym w wyniku popełnienia przestępstwa. Analizujemy funkcjonowanie podmiotów gospodarczych przez pryzmat zagrożenia o charakterze prawnokarnym. Udzielamy pomocy prawnej na każdym etapie postępowania.

Prawo administracyjne

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Pomagamy w dopełnienia niezbędnych formalności. Doradzamy w zakresie prawa administracyjnego sporządzając opinie prawne, przygotowując wnioski oraz odwołania od decyzji administracyjnych. Reprezentujemy klientów przed organami administracji publicznej, samorządowej czy też sądami administracyjnymi.

Prawo budowlane

PRAWO BUDOWLANE

Buduj! Doradzamy i pomagamy stronom na każdym etapie procesu budowlanego. Pomagamy uzyskiwać warunki zabudowy i pozwolenia na budowę, negocjujemy i przygotowujemy umowy o roboty budowlane oraz dokonujemy końcowego odbioru prac. Prowadzimy sprawy sądowe związane z rozliczeniem wykonanych robót, zwrotu kaucji gwarancyjnej oraz roszczeń z gwarancji i rękojmi.