Prawo zatrzymania w sprawach frankowych – czym jest i czy warto się go obawiać?Nasi Klienci często pytają o co chodzi z zarzutem/ prawem zatrzymania, o którym wiele osób mówi w kontekście spraw frankowych. Upraszczając ten temat, zarzut zatrzymania ma na celu zablokowanie wypłaty środków zasądzonych przez sąd na rzecz kredytobiorcy od banku, do czasu, aż kredytobiorca zaofiaruje zwrot kwoty wypłaconego kapitału kredytu. Co w tym kontekście oznacza zaofiaruje? […]

Czytaj więcej →

TSUE znów na korzyść frankowiczów!Kredytobiorcy wygrywając spory z bankami i otrzymując zwrot wpłaconych rat kredytu, niejednokrotnie zastanawiają się, czy banki będę kierowały do nich dalej idące roszczenia, niż tylko zwrot kapitału kredytu. W mediach sporo mówiło się o pozwach banków dotyczących tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie, czy o waloryzacji. Pierwsze korzystne w tym zakresie orzeczenie zapadło w dniu 15 […]

Czytaj więcej →

Dlaczego WIBOR powinien zostać usunięty z umowy?Klienci, którzy zgłaszają się do nas z kredytami złotowymi, często pytają o co tak naprawdę chodzi i dlaczego WIBOR powinien zostać usunięty z ich umowy kredytu? Przecież WIBOR jest z nami od zawsze. To co zawsze powtarzamy Klientom na początku – to, że WIBOR był z nami od zawsze, nie oznacza, że jest dobry. O […]

Czytaj więcej →

Faktury powyżej 15 tys. złotych opłacone gotówką nie mogą stanowić kosztu podatkowegoW 2017 roku wprowadzono nową zasadę regulującą możliwość zaliczenia do kosztów przychodu wydatków, które nie zostały zapłacone przez przedsiębiorcę w formie przelewu bankowego. Zauważyć należy, iż obniżona została wartość transakcji, za których płatność winna być uiszczona gotówką. Chodzi transakcję, w której płatność nastąpiła w całości albo w części w formie gotówkowej. Zmiana jest niezwykle istotna, […]

Czytaj więcej →

Dopuszczalność prokury łącznej niewłaściwejZgodnie z aktualną dyspozycją art. 109 (4) § 1 (1) kodeksu cywilnego przedsiębiorcy mogą udzielać prokury łącznej niewłaściwej, czyli mają możliwość udzielenia prokury jednej osobie i uzależnienia skuteczności reprezentacji spółki przez prokurenta od oświadczenia woli członka zarządu lub wspólnika uprawnionego do reprezentacji spółki. Prokura taka pozwala zachować u danego przedsiębiorcy zasadę reprezentacji łącznej i realizować […]

Czytaj więcej →

Odpowiedzialność członka zarządu w spółce z o.o.Zgodnie z projektem zmiany ustawy – Kodeks postępowania cywilnego ustawodawca proponuje uchylenie art. 485 § 3 k.p.c. (obecnie projekt ten jest na etapie konsultacji). Tym samym uchylony ma zostać przepis kodeksu postępowania cywilnego, który umożliwia bankom na składanie pozwów przeciwko dłużnikom w postępowaniu nakazowym wyłącznie na podstawie wyciągów z ksiąg bankowych. Aktualnie banki mają możliwość […]

Czytaj więcej →

Nakaz zapłaty nie będzie wydawany na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych?Zgodnie z projektem zmiany ustawy – Kodeks postępowania cywilnego ustawodawca proponuje uchylenie art. 485 § 3 k.p.c. (obecnie projekt ten jest na etapie konsultacji). Tym samym uchylony ma zostać przepis kodeksu postępowania cywilnego, który umożliwia bankom na składanie pozwów przeciwko dłużnikom w postępowaniu nakazowym wyłącznie na podstawie wyciągów z ksiąg bankowych. Aktualnie banki mają możliwość […]

Czytaj więcej →

Chcesz nawiązać współpracę? Zamów kontakt