Zgodnie z projektem zmiany ustawy – Kodeks postępowania cywilnego ustawodawca proponuje uchylenie art. 485 § 3 k.p.c. (obecnie projekt ten jest na etapie konsultacji). Tym samym uchylony ma zostać przepis kodeksu postępowania cywilnego, który umożliwia bankom na składanie pozwów przeciwko dłużnikom w postępowaniu nakazowym wyłącznie na podstawie wyciągów z ksiąg bankowych. Aktualnie banki mają możliwość wytoczenia powództwa w oparciu o oświadczenie co do wysokości i waluty zadłużenia. Nie muszą one wskazywać, na jakiej podstawie prawnej i faktycznej została ustalona wysokość wierzytelności oraz jej wymagalność.

Banki mają możliwość wytoczenia powództwa w oparciu o oświadczenie co do wysokości i waluty zadłużenia.

Jak tłumaczy Ministerstwo Sprawiedliwości, skoro uprzywilejowanie dokumentu bankowego zostało podważone przez Trybunał Konstytucyjnym w wyroku dotyczącym Bankowego Tytułu Egzekucyjnego, to nie ma powodu, aby funkcjonowało ono dalej w zmodyfikowanej formule. Do Ministra Sprawiedliwości w niniejszej sprawie zwrócił się m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który uważa, iż „możliwość uzyskania nakazu zapłaty na podstawie art. 485 § 3 k.p.c. postrzegana jest przez obywateli jako wyraz nadmiernego uprzywilejowania banków stanowiący w istocie modyfikowany substytut bankowego tytułu egzekucyjnego”.

Wróć

Chcesz nawiązać współpracę? Zamów kontakt