CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną ukierunkowaną na kompleksowe wsparcie prawne przed-siębiorców niezależnie od ich formy prawnej, przedmiotu działalności, czy też siedziby. Działamy przede wszystkim na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. Jednakże odległość nie ma dla nas większego znaczenia, albowiem pomagamy spółkom na terenie całej Polski.

 

Czym się zajmujemy ?

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę
 • reprezentacja na etapie sądowym oraz przedsądowym;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach arbitrażowych. Arbitraż jest skuteczną metodą rozwiązywania sporów gospodarczych. Może być atrakcyjną alternatywą dla sporów sądowych – z uwagi na większą poufność, szybsze tempo postępowania czy arbitrów znających realia konkretnego sektora gospodarki, którego dotyczy spór.
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie umów
 • roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych
Windykacja

 • sporządzanie wniosków do organów egzekucyjnych
 • skargi na czynności komornika
 • powództwa przeciwegzekucyjne
Pomoc Frankowiczom

 • unieważnienie umów zawartych w obcej walucie
 • przewalutowanie umów kredytowych
 • pomoc frankowiczom
 • negocjacje z bankami
 • badanie klauzul niedozwolonych w umowie kredytowej
Pozwy o Wibor

 • Reakcja na zbyt wysokie raty kredytu i obawy przed dalszymi podwyżkami stóp procentowych
 • Wykrywanie wadliwej procedury ustalania WIBORu i konieczność jego usunięcia z umów kredytowych
 • Korzyści z usunięcia WIBORu: znaczący spadek raty kredytowej i zwrot części pieniędzy przez bank
 • Oferta pomocy: możliwość odzyskania pieniędzy, bezpłatny kontakt i indywidualne podejście
 • Analiza prawna WIBORu: ustalenie wadliwości procedury i możliwość odzyskania pieniędzy
 • Proces odzyskiwania pieniędzy: bezpłatny kontakt, analiza umowy, pomoc w uzyskaniu potrzebnych zaświadczeń od banku
 • Indywidualne podejście do sprawy: wspólne ustalanie strategii i dogodny sposób rozliczeń
Prawo Pracy

 • sporządzanie projektów umów o pracę i regulaminów
 • sprawy ze stosunku pracy m.in. brak zapłaty wynagrodzenia
 • wypowiedzenia umowy o pracę
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • odwołania od decyzji ZUS i KRUS
Sygnaliści

 • Kompleksowa pomoc prawna: doradztwo w tworzeniu i wdrażaniu polityk dotyczących sygnalistów
 • Regulaminy zgłoszeń wewnętrznych: pomoc w opracowaniu procedur zgłaszania nadużyć w organizacji
 • Szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej: edukacja w zakresie procedur dotyczących sygnalistów
 • Reprezentowanie pracodawców: wsparcie prawne w sporach sądowych związanych z sygnalistami
 • Przygotowanie procedur zgodnych z Dyrektywą o sygnalistach: opracowanie procedur zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych
Pomoc dla przedsiębiorców

 • kompleksowa obsługa przedsiębiorców
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • rejestracja spółek
 • wprowadzanie zmian w KRS
 • przekształcenia i połączenia
 • sprawy o zapłatę przeciwko członkom zarządu
 • restrukturyzacja i upadłość
Prawo karne

 • obrona w sprawach karnych
 • reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżycieli w procesie
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa
Prawo administracyjne

 • sporządzanie odwołań i skarg w postępowaniu administracyjnym
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz samorządowej
 • obsługa prawna organów rządowych oraz samorządowych
Odszkodowania

 • zadośćuczynienia za krzywdę
 • odszkodowania za błąd medyczny
 • odszkodowania za wypadki komunikacyjne
 • odszkodowania za naprawę pojazdu
 • odszkodowania za najem pojazdów zastępczych

Chcesz nawiązać współpracę? Zamów kontakt